Inloggen

. . . Wout stopt ermee . . . Zooeasy . . . Quiko . . . Giantel . . . Bird shop . . . J & J . . . Wout stopt ermee . . . Easyyem . . . Heesakkers . . . Vaesen . . . Ten Berge Tuinhuizen . . . Comed . . . Kweekkooi.be . . . kaf o matic . . . Witte Molen . . . Wout stopt ermee . . .

JBounce

Donatie gevraagd!

Donatie!

Beste bezoekers van de website woutvangils.nl of woutvangils.be.

 

Wout heeft besloten om te stoppen met deze website

Maak hier uw donatie over om de website te laten bestaan:

https://betaalverzoek.knab.nl/k4brpH2Oo7djLAP

 

Alvast hartelijk dank!

(Zie verder bericht op de hoofdpagina)

x

De Gele kanarie.

Geel schimmel


Kanarie geel.                                                        Wout van Gils. 

Voor de meeste kwekers komt deze kreet zeker bekend voor. Voor de beginnende liefhebber zal deze opmerkingen nog vast en zeker wel eens tegen komen.De TT spelers onder ons weten al wat ik bedoel met de titel van dit artikel. In de standaard staat het erg duidelijk beschreven maar voor iedereen is het niet even makkelijk de juiste gradatie vast te stellen van deze grondkleur.Toch een geel intensief of een geel schimmel zijn toch totaal verschillende vogels, en het verschil is door iedereen vast te stellen. Maar er zijn diverse intermediaire kleuren die menig liefhebber aan het twijfelen zetten. Ook de keurmeester zal een verschil in opmerkingen gaan plaatsen, de een keurmeester schrijft de grondkleur is goed de ander zegt weer iets te diep ofwel te warm en of bewolkt van kleur van kleur. Een zaak staat hier vast er is zeker iets niet goed met de kleur .En de mooie eenvoudige kleur vogel GEEL kennen wij allemaal en die bestaat alleen in

GEEL: INTENSIEF.

GEEL: SCHIMMEL.

Het is nu dat tussen deze twee kleuren een zeer grote variatie kan liggen, die door vele liefhebbers allemaal ingezet worden als TT vogel. Dit kan niet en worden meestal foutief deze vogels goed ingezet worden voor de kweek zal ik zeker niet ontkennen maar voor de TT zijn er maar enkele soorten Geel.Voor de keurmeesters ligt hier ook een probleem, zeker met het keuren met kunstlicht is het dikwijls een probleem om de juiste kleur (GEEL) vast te stellen. Meestal heeft het kunstlicht zelfs een positief effect op de kleur van deze gele vogels, ook lichte schimmelsporen in nek en of rugdek zijn bijna niet meer vast te stellen.Het is ook om die reden dat de meeste keurmeesters in het begin van de keuring een vogel naar het daglicht halen om de juiste gradatie vast te stellen. En zo een vergelijking te kunnen maken met gele vogels. Het zal duidelijk zijn dat de tafel keuring hier een groot voordeel kan opleveren voor de keurmeesters maar ook voor de beoordeling van de vogels.Het blijft dan ook aan te bevelen zo veel mogelijk gebruik te gaan maken van de TAFELKEURING. (blijf hier op hameren bij uw bestuur)Het is daarom ook wel te begrijpen dat de ene vogel wel eens een paar punten kan zakken zowel kan stijgen in kleur door de verlichting in de zaal, en het zal zeker niet aan de keurmeester liggen dat er punten verschil is bij kunstlicht.Al moeten zeker de kampioen gemaakt worden bij goed licht(voor ,t raam)en met drie personen. En dit is natuurlijk wel mogelijk om te doen.Maar de liefhebber zal ook een selectie moeten gaan maken tussen al die tussen kleuren (GEEL)en het is aan de keurmeester deze goede kleur eenvormig en goed aan te geven. ver de bovengenoemde vogels wil ik in het kort nog iets vermelden.
De Geel schimmel.

Ja we zien deze vogels nog wel maar er is een grote  kenteing gekomen

Wat zien we dan wel, nou weinig geel schimmels in de meeste gevallen zien we een vogel met de dubbele geelfactor met een schimmelwaas er over heen. Is dit een geelschimmel Natuurlijk niet. De keurmeester zal hier meestal als opmerking geven Vogel is bewolkt of niet egaal van kleur. Of hij keurt hem als geel intensief en bestraft hem met de aanwezige schimmelsporen enz. dus voor de kweek van geelschimmels altijd twee vogels gebruiken met lichte schimmel en de enkele geelfactor. Het zullen meestal de poppen zijn die de standaard eisen het dicht benaderen. Het verschil van man en pop is hier erg goed waar te nemen. Dus gebruik geen intensieve vogels voor het kweken van geelschimmels koppel lichtschimmel vogels aan elkaar met een enkele geelfactor uiteraard met een zwak geel bezit, met een gelijkmatige verdeelde schimmel. Of zoals men dikwijls zegt wat de ene vogel te veel heeft moet de andere minder hebben.

 STANDAARD GEEL SCHIMMEL.:

Egaal zacht geel geheel enkelvoudige geelfactor.

Overtrokken met een gelijkmatige fijn verdeelde schimmelsluier

Grondkleur  en schimmel moeten een harmonieus vormen beide gelijkmatig verdeeld over de vogels.Geen blauwstructuur.

- - - Mag geen sterke gele partijen bezitten, o.a. kop, schouders en stuit.

- - - pennen zoveel mogelijk doorgekleurd.

- - - Geen enkele melanisatie is toegestaan.

- - - Hoorndelen vlees kleurig.

VEEL VOOR KOMEMDE FOUTEN..:

Te lichte en/of onzuivere gele kleur.

- - - Niet egale, bewolkte tint.

- - - Te diepe grondkleur met grote kleurloze veerpartijen

- - - Te bleke pennen , onvoldoende doorgekleurd.

- - - Te zware schimmel vooral in nek en op de rug.

- - - Onregelmatig verdeelde schimmel.

- - - bontheid en/of op de hoorndelen.
geelintensiefDe Geel intensief .

Deze vogel heeft een hoog gele grondkleur, e kleur van een rijpe zonnebloem dit in samen werking met de dubbele geel factor. Deze vogel moet ook dit in tegenstelling van de geel schimmel in bezit zijn van de dubbele geelfactor.Zet ook nooit vogels in die een oranje bijtint laten zien dit zal later in de jongen terug komen ,vooral in de kleine veertjes oven de snavel zullen bijna altijd oranje kleurig doorkomen omdat daar de kleurstof zich het sterkst zal concentreren.Dit geld ook voor mindere maten voor de rest van de bevedering.Bij het kweken van geel intensieve vogels dient men altijd twee vogels te gebruiken met een zo sterk mogelijke geelfactor, o diep mogelijk doorgekleurd in de vleugel en staart- pennen. De beste paring is, is een geel intensieve vogel te koppelen aan een geel intensieve vogel met schimmelsporen aanwezig uiteraard met een goede bevederingstructuur en grote Paar zo weinig mogelijk een geel intensief aan een geelschimmel vogel om dat zelfde jaar TT vogels te verwachten. Op langere termijn kan dit natuurlijk wel.Hou er ter degen rekening dat een goede geel intensieve vogel drager moet zijn van een dubbele geelfactor. Doet men het anders dan zal men steeds de tussenliggende kleuren verkrijgen. En het is dat wat we toch nog veel zien.Wat ook belangrijk is te weten in tegenstelling tot de geelschimmels zijn het de mannen bij de geel intensief die het best de standaard benaderen. Zij zijn veel dieper en mooier doorgekleurd dan de poppen. Menig geel kweker wil ook wel geel intensieve vogels kweken via vogels Split voor wit(gele pop) let wel met een dubbele geelfactor deze koppelen aan een geel intensieve man.Met deze methode kan na enkele jaren het mes snijden aan twee kanten. door BV geel intensieve vogels en Rec witte vogels te kweken uit het zelfde nest. Bij deze methode op letten dat de intensief factor niet te sterk wordt, blijf letten op de lengte van de bevedering en op de aanwezige schimmelsporen, uiteraard zal ook de grote en vorm ook meespelen. Dus de weg naar een goede geel intensief is koppelen een geel intensief * hooggeel. Beiden met een dubbele geelfactor met de pop een licht schimmel(spoortjes)iets wat meestal altijd zo is maar in miniem hoeveelheid. Alle andere koppelingen zullen het eerste jaar tussenliggende kleuren opleveren zowel te diep bewolkt en noem maar op. Het is aan de kweker om hier goed nota van te nemen. De keurmeesters moeten een eenvormig standpunt in nemen, dat er is in de standaardeisen. Maar spijtig genoeg worden deze mensen dikwijls beïnvloed door het kunstlicht maar dit is al eens eerder aangehaald. Een oplossing in deze blijft de tafelkeuring met daglicht inval.Dit kan niet genoeg gesteld worden en ook bij de andere kleuren zal dit de eenvormigheid van de kleur en het keuren ten goede komen.

 STANDAARD GEELINTENSIEF.:

Zuivere , heldere egale goudgele kleur (dubbele geelfactor) volledig intensief geen enkel spoor van schimmel.

Aangepaste lichte blauwstructuur.

Geen oranje bijtint.

Grote pennen zo volledig mogelijk doorgekleurd.

Geen enkele vorm van bontheid	

Hoorndelen vlees kleurig.

VEEL VOORKOMENDE FOUTEN..:

Gele kleur te flets, niet diep genoeg en nog ongelijk vooral kop schouders

Onzuivere gele tint ( BV oranje bijtint)

- - - Niet volledig intensief gekleurd.

- - - Schimmelsporen aanwezig op de vogel.

- - - Opgebleekt rond kopje.

- - - Pennen niet voldoende doorgeleerd.

- - - Bontheid in bevedering en of hoorndelen.
Besluit.

Ja beste vogelliefhebbers, dit was dan iets over de gele kanarievogel. Door vele een gemakkelijke vogel genoemd voor te kweken. Ik moet eerlijk bekennen ik heb vele kleuren gekweekt maar een goede geel intensief is mij nog niet gelukt te kweken maar dit jaar ga ik het opnieuw proberen. Maar daar trek ik nu dan enkele jaren voor uit.Wat ik verder nog wil mededelen dat een mooie gele vogel ook voor de rui kan veranderen tijdens de rui. De meer ervaren kweker zal hier zijn maatregelen wel tegen nemen maar ik wil dit toch nog even aanhalen. Vele vogels worden na de rui te diep van kleur en of geven een oranje bijtint.

De reden hiervan kan zijn..:

1 - Te veel onkruidzaden in je voer (bevat caroteen)

2 - Geef geen wortels rode kool raapzaad.

3 - Geef gele vogels zelf gemaakt eivoer.

4 - Vermijd caroteen houden zaden.

5 - Scheid rode en gele vogels totaal van elkaar.

6 - Eieren van scharrel kippen zijn het beste .

Dus ook hier heb je weer rekening mee te houden bij het kweken van gele vogels.I k hoop met dit artikel de geel kwekers er op attent gemaakt te hebben dat de gele kleur kweken moeilijk is en goede kennis bij het koppelen nodig is. Kleur bij kleur houden als men gaat mengen doe dit dan doordacht door BV een stam op te bouwen ,maar niet om in een jaar een goede vogel te kweken wat een mengeling van kleuren en factoren blijft een mengeling geven en hiermee zal men weinig resultaat bereiken op de TT in, voor in het kweekhok de komende jaren is het iets anders maar dan gaat men doordacht en met kennis te werk.Aan allen een goede kweek en denk er aankweek geelschimmels en of geel intensieve vogels maar kweek nooit beiden door elkaar om ofwel geelschimmel of geel intensief te verkrijgen. Dat lukt zelden ook al zal hier ook de uitzondering de regel wel weer bevestigen .Veel plezier met de gele vogels.

. . . Wout stopt ermee . . . Zooeasy . . . Quiko . . . Giantel . . . Bird shop . . . J & J . . . Wout stopt ermee . . . Easyyem . . . Heesakkers . . . Vaesen . . . Ten Berge Tuinhuizen . . . Comed . . . Kweekkooi.be . . . kaf o matic . . . Witte Molen . . . Wout stopt ermee . . .

X

Copyright

Kopiëren van tekst is niet toegestaan.